Ordføreren forsvarer taletid-praksis

Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) mener praksis med taletid i kommunestyremøtene har fungert i tråd med intensjonen.

Tar det på alvor: Ordfører Arnhild Holstad forsvarer taletid-praksis i kommunen.  Foto: Espen Fossland

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det sier hun i en kommentar etter at Venstre-representantene Geir Olav Knappe og Anne Cecilie Holm tirsdag leverte en lovlighetsklage, som også er signert av SV-representant Siri Andreassen Devik. Trioen ønsker å oppheve taletid-regelen slik den praktiseres i Namsos kommunestyre.

– Jeg har ikke vært ordfører mer enn ett år. Men ifølge administrasjonen har det kun vært ett eller to tilfeller siden innføringa 1. januar 2014 at et parti ikke har greid å styre sin tilmålte taletid innenfor de gitte rammene. Slik sett mener jeg ordninga har fungert i tråd med intensjonen, sier Holstad.


– Dette er uakseptabelt i et norsk kommunestyre

I vår ble Namsos Venstre klubbet i kommunestyret. Venstres 16 minutter med taletid var oppbrukt. Resten av saklista gikk dermed uten at Venstre fikk sagt sitt. Dette er uakseptabelt i et norsk kommunestyre.

 

– Venstres gruppeleder Geir Olav Knappe mener kommunestyrets praksis «setter demokratiske rettigheter til side»?

– Jeg har vanskelig for å se at demokratiske rettigheter skal ha blitt satt til side gjennom vår praksis. Ordninga gir forutsigbarhet, og det er en demokratisk styrke at småbarnsforeldre, som er avhengig av barnevakt, representanter som har lang kjøreveg eller for den del de som allerede er slitne etter en lang arbeidsdag også kan og vil delta i kommunestyret.

Her er Holstads replikk: