Samler næringslivet i Namdalseid til frokost

På frokostmenyen står næringsutvikling sett i sammenheng med den nye storkommunen.
NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Vi går inn i en ny fase mot det å bli en større kommune fra 2020, og da ønsker vi allerede nå å dele informasjon om hvilke muligheter som finnes, sier ordfører Steinar Lyngstad.

Det er Namdalseid kommune i samarbeid Midtre Namdal samkommune utvikling som inviterer til frokostprat.

– Vi har sendt invitasjon til i overkant av 60 bedrifter, men det er selvsagt mulig for andre som er interesserte til å melde seg på innen fristen nå på fredag, sier ordføreren.

Namdalseid har per i dag ingen egen næringsforening, men Namsos næringsforening tar plass ved frokostbordet.

– Attraktive møteplasser er viktig og noe av det vi skal ta opp ved frokostbordet tirsdag er hva vi som forening kan tilby av nettverk, muligheter og lønnsomt fellesskap, sier daglig leder Eva Flått

Namsos næringsforening teller 175 medlemsbedrifter, blant disse også medlemsbedrifter fra Grong, Overhalla, Nærøy og Steinkjer. Foreninga arbeider blant annet næringspolitiske spørsmål, kompetanseutvikling og bistår bedriftene i ulike spørsmål.

– Jeg ser fram til å møte næringslivet i Namdalseid og snakke om hvem vi er og hva vi kan få til sammen, sier prosjektleder Morten Stene.