Anke forkastet – får utbetalt 5,9 millioner

Frostating lagmannsrett har forkastet anken fra et ingeniørfirma og Gjensidige Forskrikring etter strid med Brødrene Brøndbo om feil innmålte høyder under vegbygging på E6.

daglig leder Odd Erling Brøndbo i Brødrene Brøndbo AS kan si seg lettet og fornøyd med dommen i Frostating lagmannsrett.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Lagmannsretten har tilkjent entreprenørfirmaet Brødrene Brøndbo 4,42 millioner kroner i erstatning fra oppmålingsfirmaet og Gjensidige forsikring.

Gjensidige skal også betale 1,3 millioner kroner i renter til Brøndbo, da saken er fra 2013, ifølge daglig leder Odd Erling Brøndbo.

– Det styrker firmaets likviditet, forteller Brøndbo til NA.

I tillegg må de to tapende partene ut med 232.000 kroner i saksomkostninger.

Brødrene Brøndbo ble i 2011 valgt som hovedentreprenør for en kontrakt med Statens vegvesen om grunnarbeider på en strekning på fem kilometer langs E6 i Svenningdalen i Grane kommune i Nordland.

Bakgrunnen for erstatningskravet skriver seg fra høsten 2012, da vegen fikk det første laget med asfalt.

Ingeniørfirmaet ble engasjert til å måle opp og sette fastmerker som skulle benyttes i forbindelse med høydeavretting og planering av forsterkningslaget som legges på vegen før asfaltering.

Under kontrollmåling vinteren 2013 ble det oppdaget at den fem kilometer lange vegstrekninga – i gjennomsnitt var 50 millimeter lavere enn det som var prosjektert og dermed utenfor vegvesenets godtatte avviksnorm på +- 30 millimeter.

Brødrene Brøndbo vant fram med sitt krav i Namdal tingrett 29. januar i år – men ingeniørfirmaet og Gjensidige anket.

Nå har lagmannsretten kommet fram til samme konklusjon, i tillegg til at Brødrene Brøndbo er tilkjent saksomkostninger.

«Lagmannsretten har kommet fram til samme resultat som tingretten og kan i hovedtrekk slutte seg til tingrettens begrunnelse», bemerker lagmannsrett i dommen.

Gjensidige kommer ikke til å anke saken.