Med rett til å tale

GRUPPELEDER Geir Olav Knappe 

NAMDALSAVISA

DEBATT:

Ordfører Arnhild Holstad sier at hun tar lokaldemokratiet på alvor. Hun ønsker likefult en praksis som hindrer noen å ta ordet i kommunestyret. Å kunne ta ordet er altså ingen demokratisk rettighet, ifølge ordføreren. Det er viktigere å kunne ta den lange turen hjem etter en krevende arbeidsdag for å avløse barnevakten.

Hvordan skal det gå når Fosnes, Namdalseid og Namsos danner ny kommune? Skal taletiden blir enda kortere?

At Venstre ble klubbet etter å ha brukt sine 16 minutter taletid er ikke det viktige i denne saken. Det viktige er at Venstre ikke hadde muligheten til å uttale seg i de resterende sakene.

BAKGRUNN: – Dette er uakseptabelt i et norsk kommunestyre

For ordens skyld: Kommunestyrerepresentanter er personlig innvalgt i kommunestyret. Vervet har sine plikter og rettigheter. En av rettighetene er muligheten til uttale seg kommunestyrets saker. Verken kommunestyret eller partier kan styre dette. 

For ordens skyld II: Lovlighetsklagen som er sendt kommunestyret skal behandles av kommunestyret. Dersom kommunestyret opprettholder sitt vedtak om taletid, går saken til Fylkesmannen.

«Alle skal med!», ytret Arnhild flere ganger i valgkampen. Da Arnhild og undertegnede ble valgt inn i kommunestyret hadde vi begge forventninger om utgjøre en positiv forskjell i lokalpolitikken. Arnhild ble ordfører og jeg ble opposisjonspolitiker. Fra hvert vårt ståsted jobber vi for Namsos beste. 

REPLIKK: Tar demokratiet på det største alvor

Ordføreren og jeg er enige i mangt, men nå har vi svært ulike oppfatninger om lokaldemokratiet, og retten til å kunne tale i kommunestyret.

Et godt og åpent ordskifte i kommunestyret anser vi i Venstre som et gode. «Det er partiene selv som er best egnet til å vurdere hvilke saker de ønsker å bruke taletiden på», hevder ordføreren. Er det ikke meningen at alle partier skal kunne uttale seg i alle sakene? Er det kun Ap som skal ha den muligheten? Må de små partiene nøye seg med deler av sakslista?

Vi i Venstre ønsker ikke mest mulig taletid, men vi påroper oss retten til å ha muligheten til å ta ordet i alle saker.

Ordføreren hevder at Venstre har mer taletid pr. representant. Vel, hva med å gi taletid etter antallet sider sakspapirer? Venstre har to repr. til å gjøre den samme jobben som tretten gjør i Ap.  

Ordføreren henviser til forrige kommunestyreperiode, og viser til at «møtene tidvis kunne gå langt på overtid». Hvis møtene gikk langt på overtid, må det skyldes dårlig møteledelse. For svaret på å få gjennomført et ordskiftet er god møteledelse. I stedet for å gripe den muligheten, velger ordføreren å skyve foran seg en praksis fra forrige periode.

«Møtene har vært avholdt innenfor gitte rammer, og slik sett fungert i tråd med intensjonen», hevder ordføreren. Intensjonen er altså å bli ferdig med møtene innen tiden, og aller helst før tiden. Ikke en fyllestgjørende debatt.

I valget mellom å gi representanter ordet og det å avslutte møtet tidlig, vinner tiden over retten til å ytre seg.

Det er det lite å rope et demokratisk hurra for.