Nye innbyggere i Fosnes

NAMDALSAVISA

FOSNES: Denne uka øker folketallet i Fosnes med fem personer når de fem første av de 11 flyktningene som skal bosettes i kommunen, kommer flyttende.

Fosnes skal bosette en familie med to barn i barneskolealder, og sju enslige voksne i 20–30-årsalderen, deriblant to brødre.

På grunn av færre asylsøkere og færre som innvilges opphold, anmoder Imdi norske kommuner om å bosette 13.000 flyktninger i 2017 i stedet for 21.000. Anmodninga til Fosnes kommune har derfor blitt redusert fra ti til sju personer for 2017. Frist for å svare på anmodninga er 10. desember, og behandles av kommunestyret før jul.