Står samlet i kampen mot økt finansskatt

De namdalske ordførerne står samlet i kampen mot å innføre økt finansskatt.

STÅR SAMMEN: De namdalske ordførerne har alle sammen skrevet under en felles uttalelse fra Region Namdal, hvor de i klartekst håper forslaget om økt finansskatt blir trukket tilbake. Her er 12 av de 13 namdalske ordførerne samlet i Lierne tidligere i år i forbindelse med et møte i Region Namdal. Fra venstre: Stian Brekkvassmo (Namsskogan), Hege Nordheim-Viken (Høylandet), Amund Hellesø (Vikna), Bente Estil (Lierne), Roy Oskar Devik (Røyrvik), Arnhild Holstad (Namsos), Olav Jørgen Bjørkøy (Flatanger), Skjalg Åkerøy (Grong), Steinar Aspli (Nærøy), Trygve Sandvik (Fosnes), Steinar Lyngstad (Namdalseid) og Per Olav Tyldum (Overhalla).  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I sitt forslag til statsbudsjett for 2017 har regjeringa foreslått å øke arbeidsgiveravgifta for alle ansatte i banknæringa. Det mener namdalsordførerne vil være skadelig for distriktet.

– Dette vil ramme lokalbankene mest og hardest. En lokalbank med eksempelvis ti ansatte vil bli om lag en halv million kroner dyrere å drive per år, skriver Namdal regionråd i en felles uttalelse.

Distriktsfiendtlig

For ordførerne i de 13 kommunene i Namdalen, som utgjør Region Namdal, mener dette er en svært distriktsfiendtlig måte å skattlegge bankene på.

– Småbankene, i hovedsak sparebanker, har sitt fortrinn i å være aktivt til stede i sine lokalsamfunn. Der større banker rasjonaliserer, legger ned lokalkontorer og digitaliserer, viderefører småbankene tradisjonen med tilgjengelighet, service og lokal kunnskap. Du treffer et menneske i stedet for en talemaskin når du ringer banken, skriver de.

Trenger lokale banker

Region Namdal mener både privatkunder og næringslivet i vårt distrikt trenger slike banker.

– Finansskatten vil være konkurransevridende, fordi den mest rammer de bankene som opprettholder de nære kundeforbindelsene og tilgjengeligheten og fortsatt satser på mennesker.

I 2016 har både DnB og Danske Bank lagt ned sine filialer i Namdalen. Grong Sparebank har kjøpt Danske Banks filialer og dermed styrket seg som lokal bank – i portefølje, antall medarbeidere og kompetanse.

- Trekk forslaget tilbake

– Vi ser selvsagt det rasjonelle i å overføre mest mulig til digitale løsninger, men lokalsamfunnene våre blir fattigere uten bankenes nærvær – og tappes for både mennesker og kompetanse som vi sårt trenger, sier namdalsordførerne som avslutter med:

– Vi ser ikke fornuften i og tankegangen bak dette, og henstiller om at forslaget blir trukket tilbake.