Trenger du penger?

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Namdalseid kommune har siden 1975 forvaltet Jenny Otelie Øie og Angell Øies legat, som nå er avviklet etter godkjenning fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Namdalseid kommune har overtatt ansvaret for gjenstående kapital med hensikt å følge legatets formål med utdeling av stipend til ungdommer som tar høyere utdanning og ønsker nå søkere til den gjenstående kapitalen.

Kommunen inviterer ungdom som tar utdanning utover videregående skole og som er folkeregistrert i Namdalseid kommune til å søke.