Miljøvernforbundet: – Som en steinørken på havbunnen

Her er filmen som Norges Miljøvernforbund hevder viser de dramatiske konsekvensene av taretråling utenfor Leka. – Det er som en steinørken på bunnen, sier Kurt Oddekalv.

Video fra Norges Miljøvernforbund sin Facebookside.

NAMDALSAVISA

LEKA: MS Miljødronningen har undersøkt taretrålingsfelt ved Horta naturreservat i Leka.

Undervannskamera på ROV dokumenterer total rasering av sjøbunnen, ifølge miljøvernforbundet.

Skrellet bort?

Taretrålingen har skrellet bort alt planteliv og koraller, ingen fisk eller krepsdyr på bunnen, ingen vegetasjon, ifølge Norges Miljøvernforbund, som politianmeldte forholdet i slutten av juni.

Mandag opplyser  FMC Biopolymer er saken ferdig etterforsket og henlagt.

– Det er veldig leit at den type opplysninger blir lagt ut, at det blir brukt videre av andre, sier råstoffsjef Ole Damm Kvilhaugl.

Ordfører Per Helge Johansen i Leka har sett filmen – og varsler nå etterspill.

– Denne filmen viser et skremmende bilde og at taretråling er ødeleggende. Det kan i dag høstes hvert femte år, men vi vet at det tar lang tid –  20 år og lenger – før det rettes av naturen igjen, påpeker Johansen.


Vil ha stopp – Taretråling må stoppes til vi kan drive bærekraftig og kontrollert etter en kystsoneplan og med leieavgift som kommer til kommunen. Spesielt når det ikke er lokalt eierskap, sier ordfører Per-Helge Johansen.  Foto: Privat

 

Leka kommune ønsker å stille spørsmål  til fiskeriminister Per Sandberg under møtet i Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) på Gardermoen 27 oktober.

– Taretråling i Leka kommune og langs Norskekysten er ikke bærekraftig, men ødeleggende, fastslår Johansen.

Han viser til at fiskeri og nå fisketurisme har blitt en næring i vekst i kommunen.

– Taretråling som rensker havbunnen for alt fjerner grunnlaget for livet i det området det tråles i og da forsvinner fisken også.

– Flere bedrifter lever av turister som kommer igjen år etter år. Disse kommer for rekreasjon, men det er viktig at de får fisk. Forsvinner fisken reduseres næringsgrunnlaget for denne viktige næringen, fortsetter ordføreren.

Han peker også på at det i tillegg  er tradisjonelt fiskeri i området.

Ikke bærekraftig

– Nå opplever vi taretråling som utføres på en måte som ikke er bærekraftig. Havbunnen «barberes» for tare, alt høvles over slik at det er bare åpen sandbunn igjen. De som fisker i områdene sier at de  fikk mye fisk utenfor Leka torsk og sei, men etter trålingen ble det helt dødt hav, sier han.


Ødeleggelser Filmen viser at taretrålingen har ført til store ødelegger på havbunnen.  Foto: Norges Miljøvernforbund

 

Han viser til at Leka sammen med kommunene på Namdalskysten forsøker å lage en felles kystsoneplan hvor en kan ta inn tare som en ressurs.

– Det er viktig at en da spiller på lag med naturen – særlig når det gjelder tareskogen. Under vann er det vanskelig å se hva som skjer og da må det kontrolleres strengere, mener han.

– Derfor ønsker vi at taretråling i Leka kommune stoppes til en har på plass en plan for kontrollert og bærekraftig høsting av tare, fortsetter Johansen.

I møtet med fiskeriministeren til uka vil han stille følgende spørsmål:

• Vil fiskeriministeren sørge for at det blir gjennomført en faglig undersøkelse i Leka og på Norskekysten for deretter å lage en forskrift  for tarehøsting som er miljømessig bærekraftig og som sikrer at torsk, sei og andre arter får gode vekstvilkår?

• Hvis det åpnes for tarehøsting så er dette en lokal ressurs som vi mener må komme lokalbefolkningen til gode. Vi krever en leieavgift på sjøarealene! Vil Per Sandberg jobbe for at en arealavgift  innføres på tarehøsting innenfor kommunens arealer som en direkte inntekt til kommunen?


HAR POLITANMELDT Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund har anmeldt taretrålingen utenfor Leka.  Foto: Norges Miljøvernforbund

 

Alt liv forsvinner

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund peker på at taretrålingen fører til at det ikke blir noen ting igjen på havbunnen.

– Alt liv forsvinner. Her ser vi en barbert grunn, som er gjort til en steinørken. All hummer og krabber blir stort sett knust i et sånt område, all fisk forsvinner, all naturlig vegetasjon er dratt av gårde. Det som er et av Norges rikeste og grønneste naturområder for sjø, er gjort om til en ørken, sier han.

Overfor NA viser han til at trålingen har skjedd i et område hvor det har vært koraller – som er fredet.

– Vi ser tydelig sporene bortover bunnen. Det er ganske jævlig. Alt er knust til pinneved. De skjønner ikke at tare er den viktigste yngleplassen, sier han.

– Dette området hvor det er trålet er ikke fredet. Men området rundt er fredet på begge steder, understreker Oddekalv.

– Hva tror du kommer til å bli utfallet av anmeldelsen?

– Norske myndigheter gjør ikke noe... Jeg håper Havforskningsinstituttet kan gjøre noe med dette. Vi har vist filmen til Fiskeridirektoratet, men de hevet ikke øyenbrynene en gang, mener Oddekalv.