Feiltolkning av prøvesvar får store konsekvenser for lungekreftpasienter

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i perioden 2012 til 2015 gitt medhold til 108 pasienter og pårørende, etter forsinket diagnose og feilbehandling av lungekreft.

Feiltolkning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i perioden 2012 til 2015 gitt medhold til 108 pasienter og pårørende, etter forsinket diagnose og feilbehandling av lungekreft.  Foto: Norsk pasientskadeerstatning

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Feiltolkning av prøvesvar er den viktigste årsaken til medhold i lungekreftsakene, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

I 34 prosent av sakene som gjelder lungekreft har NPE gitt medhold på grunn av feiltolkning av prøvesvar. Generelt for alle kreftsakene til NPE er andelen som får medhold på dette grunnlaget 17 prosent, skriver Norsk pasientskadeerstatning.

Kreftdiagnosen blir stilt for sent

I saker der NPE gir pasienter med lungekreft medhold i at de har fått feil oppfølging og behandling, har feilen oppstått ved tolkningen av bilder og vevsprøver. Slike feil fører til at funn blir oversett eller feiltolket.

– Vi vet at tidlig diagnose og behandling er viktig for å bekjempe kreftsykdommen. Feiltolkningen av bilder og prøver i disse sakene har ført til at kreftdiagnosen dessverre har blitt stilt for sent, sier Jørstad til nettsida.

Store konsekvenser

Feilene som gjøres i oppfølgingen av lungekreftpasientene har store konsekvenser: i 71 prosent av disse medholdssakene ser NPE at pasienten dør for tidlig, eller får dårligere utsikter til å overleve sykdommen.

I alle typer kreftsaker der NPE har tilkjent pasienten eller etterlatte erstatning, døde eller fikk pasienten redusert levetid i 45 prosent av sakene.

I mange tilfeller fører feilen også til at pasienten må ha mer og tøffere behandling enn det som hadde vært nødvendig, dersom kreften hadde blitt oppdaget tidligere.

– I mange av sakene der vi har gitt medhold, ser vi at pasientenes muligheter til å bli friske har blitt drastisk redusert som følge av feil. En erstatningsutbetaling vil aldri kunne rette opp dette, men vi vet at det er av stor betydning for pasienter og pårørende å få dekket det økonomiske tapet skaden har påført dem», avslutter Jørstad.

Utbetaling av erstatninger

I de 108 sakene der NPE har gitt medhold etter oppfølging av lungekreft, er det hittil utbetalt 35 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. Det gjenstår fortsatt utbetalinger i noen av sakene.

Det er gitt menerstatning til 57 prosent av disse, for å kompensere for redusert livskvalitet den forsinkede diagnostikken og behandlingen har ført til.