Funnet død i Pollen – navnet frigitt

Dødsfallet til bautaen Torger Wahl-Olsen (60) fra Rørvik har gjort dypt inntrykk i Kystbyen.

Funnet død Det var Torger Wahl-Olsen (60) fra Rørvik som ble funnet død i Pollen søndag. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I samråd med familien ble navnet på mannen som ble funnet død i Pollen søndag frigitt mandag.

Nyheten om Wahl-Olsens dødsfall mottas med sorg av ordfører Amund Hellesø.

– Høyt respektert

– Det er en høyt respektert mann i bygda som er gått bort. Det er bare trist. Jeg tenker på familien og de nærmeste som står igjen i en fortvilet situasjon. Det er mange som har hatt et veldig godt og tett forhold til Torger, sier Hellesø.

– Torger har bidratt på mange måter i lokalsamfunnet. Han har gjort en stor innsats gjennom politikken. Han satt i kommunestyret i hvert fall i fire perioder for Høyre, han har også vært varaordfører. Han har bidratt masse med sin kunnskap og engasjement i politikken, sier Hellesø.

– Samtidig har han vært en samfunnsmann. Han har vist stort engasjement i fotball og idrett, fortsetter ordføreren om 60-åringen, som i mange år trente A-laget til Rørvik – og i tillegg spilte toppfotball for Brann i sin aktive karriere.

– Likeens har han bidratt i forhold til næringslivet gjennom jobben sin som revisor. Torger var også en god rådgiver til dem han var revisor for.

Etterforskes

Politiet i Ytre Namdal er i gang med å undersøke omstendighetene rundt dødsfallet.

Politiet sier at ingenting tyder på at Wahl-Olsen ble utsatt for noe kriminelt.

– Hvordan etterforsker politiet saken videre?

– Vi skal kartlegge bevegelsene og foreta vitneavhør. Det er også besluttet at det skal gjøres obduksjon. Det bruker erfaringsmessig å gå ganske fort, sier lensmann Erik Stovner i Vikna og Nærøy.