Grensejustering Lund

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Nærøy kommune er bedt om å oppnevne en representant for befolkninga på Lund til den midlertidige fellesnemnda for kommunesammenslåingsprosjektet for Fosnes, Namdalseid og Namsos. Administrasjonssjef Tor Brenne i Midtre Namdal samkommune er oppnevnt som prosjektleder og det er Brenne som har henvendt seg til Nærøy kommune.

Den midlertidige fellesnemnda skal fungere fram til ei fast fellesnemnd er valgt, og første møtet er satt til 4. november, skriver Tor Brenne.