Nytt renseanlegg i Sandvika

NAMDALSAVISA

LIERNE: Renseanlegget i Sandvika er i meget dårlig forfatning etter 40 års drift. Rådmannen ønsker derfor at arbeidet med å bygge et nytt anlegg starter så raskt som mulig fordi han vurderer at det er usikkert om anlegget holder en vinter til.

Det er gjennomført en anbudsrunde hvor det kom tre tilbud. Rådmannen foreslår at kommunestyret vedtar ei kostnadsramme på åtte millioner kroner til prosjektet. I prosjektet ligger det også sanering av eksisterende renseanlegg, revisjon av festekontrakten og terrengmessige tilpasninger til det nye anlegget.