Positiv uttalelse fra Kystverket

NAMDALSAVISA

GRAVVIK: Kystverket har ingen innvendinger mot reguleringsplanen for Osan settefiskanlegg i Nærøy. I en uttalelse skriver Kystverket at planen virker funksjonell og godt arrondert i forhold til de planlagte arealbruksformålene.

Planene tilhører Midt-Norsk Havbruk AS (MNH), og prosjektet innebærer bygging av nytt settefiskanlegg i Osan til rundt 200 millioner kroner. Oppdrettsselskapet skal fatte endelig vedtak om eventuell bygging før jul.