Rørvik-baserte Anteo samarbeider med Akva Group

Akva Group har inngått et samarbeid med Anteo om en ny «kommandosentral» kalt Fishtalk Service Planner.
NAMDALSAVISA

RØRVIK:  Løsninga gjør at serviceoperasjoner kan planlegges, gjennomføres og dokumenteres fra en mobil plattform.

– Med Fishtalk Service Planner får oppdretter og serviceleverandør mulighet til å utveksle informasjon og dokumentasjon på en mer sømløs og intuitiv måte, sier Inge Forseth, daglig leder i Akva Group Software, som er et datterselskap av Akva Group.

Fishtalk Service Planner er utviklet av Anteo i samarbeid med bransjeaktører i Midt-Norge. Løsninga inneholder oppdatert informasjon om oppdrettslokaliteter og status for disse. AIS-data fra Kystverket, lusedata, oversikt over vær- og sjøforhold, samt en komplett oversikt over selskapets egen flåte, ressurser, ordre og arbeidsstatus i et brukervennlig grensesnitt. All informasjon leveres i sanntid.

Fishtalk Service Planner viser også posisjon og arbeidsstatus på serviceselskapenes flåte, og dermed en oppdatert oversikt over tilgjengelige ressurser i markedet. Det gjør det enklere å beslutte og iverksette tiltak ved lokalitetene.

Servicemannskapene får på sin side enkel tilgang til ordre og oppdragsbeskrivelse. Med pc, nettbrett eller mobil kan de enkelt endre arbeidsstatus, legge inn kommentarer, foto og video.

Næringa må innfri stadig strengere krav til dokumentasjon og sporbarhet. Derfor trenger både oppdrettere og serviceselskap tilgang til systemer som snakker sammen. Akva Group Software og Anteo ønsker å utvikle løsninger videre i samarbeid med kundene.

– Så lenge det er hensiktsmessig, integrerer vi våre løsninger i systemer som kunden allerede benytter. Samarbeidet med Akva Group Software anser vi som en anerkjennelse av kunnskapen vi tilbyr, sier Sverre Marvik, daglig leder i Anteo.

Fishtalk Service Planner er integrert med Fishtalk Equipment. Dermed leverer Akva Group Software en komplett service- og vedlikeholdsplattform med full sporbarhet, tilgang til ordrer, historikk og dokumentasjon samt en oppdatert oversikt over tilgjengelige ressurser på servicesida.