Setter søkelyset på bærekraftig vekst

Forsker Vibeke Emilsen kommer for å snakke om bærekraftig vekst gjennom avl og genetikk.
NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Jeg skal snakke om hvordan avl og genetikk kan bidra til en mer bærekraftig vekst i oppdrettsnæringa, sier Vibeke Emilsen, som er forsker i AquaGen i Trondheim.

Tirsdag under Blå konferanse holder hun foredraget «Bærekraftig vekst gjennom avl og genetikk». Først skal hun snakke litt bredt om utfordringene oppdrettsnæringa står overfor, før hun kommer inn på mer konkrete forslag til løsninger.

– Vi vet hvilke utfordringer vi står overfor, og vi vet at det er gode muligheter for å avle frem en robust laks med økt resistens mot virussykdommer og lus. Samtidig vil en laks med gode vekstegenskaper bidra til økt produksjon, sier hun.

– Vi blir flere og flere folk på jorda, og vi må øke produksjonen betraktelig. Det kan vi få til ved å bruke moderne avlsteknologi som et av virkemidlene.

Hun mener det er vesentlig å si noe om bærekraft på en konferanse som dette.

– Oppdrettsnæringa er viktig for verden, og for å få lov til å vokse, må vi få bukt med problemene.

– Det har vært ei enorm utvikling innenfor avl og genetikk de siste årene, og jeg ble veldig glad for å få forespørsel om å komme til Rørvik og snakke om det, sier Emilsen.