Telenor legger ned avdelinga i Steinkjer

Telenor Norge har besluttet å redusere bemanningen flere steder i landet. I Steinkjer vil 21 ansatte bli berørt.

Legger ned i Steinkjer Administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.  Foto: Telenor

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Bakgrunnen for omorganiseringa er behovet for åtilpasse selskapet til de fundamentale digitale endringene i samfunnet, og de stadig skiftende rammevilkårene i markedet.

I Steinkjer får 21 medarbeidere tilbud om sluttpakker etter at kontoret avvikles 31. desember.

I Førde blir 17 berørt av nedleggelsen, men samtlige blir tilbudt å jobbe ved Telenors avdeling i Rørvik. De får også tilbud om sluttpakker. Kontoret avvikles 31. mars 2017.

– Mange medarbeidere som har stått på og gjort en god jobb for Telenor i mange år har i dag fått en tung beskjed. De skal nå få tett oppfølging i den videre prosessen. Det er ingen lett beslutning å legge ned arbeidsplasser, men samtidig må vi fornye og endre kompetansen vår, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

I Steinkjer er situasjonen blant annet at reguleringa av arbeidet med å modernisere kobbernettet er blitt endret. Telenor er blitt pålagt tre års varslingsfrist av planlagt modernisering av bredbåndsnettet som har redusert arbeidsmengden betydelig. I tillegg er kostnadsnivået på utbygging av kobbernettet høyere enn tidligere beregnet, som også fører til redusert aktivitetsnivå. 

Det bidrar til at Telenor nå ikke lenger kan fortsette jobben som ansatte på Steinkjer var satt til å gjøre.

Samtidig skjer det nå et globalt teknologiskifte som griper inn i alle bransjer og kundenes adferd endrer seg kontinuerlig.

-- Telenor skal lede an i digitaliseringa av Norge, og det innebærer at vi oftere enn før må gjøre endringer i vår egen organisasjon og måten vi jobber på. Vi ser at utviklinga i markedet skjer svært raskt, og vi må sørge for at Telenor står best mulig rustet til å møte utfordringene i forbindelse med det digitale skiftet, sier Berit Svendsen.

Telenor har i dag 27 kontorer i Norge og gjør endringer på fem av disse stedene:

  • Kundesenteret i Førde og Stavanger legges også ned, og i tillegg omorganiseres bedriftsdivisjonen, som innebærer overtallighet på Fornebu.
  • Virksomheten på Lillehammer flyttes til Fåberg. De om lag 180 ansatte som er berørt blir tilbudt sluttpakke, og noen får også tilbud om å jobbe ved en annen Telenor-avdeling.