Kvinne dømt for trygdebedrageri og underslag

Ei kvinne i 40-årene fra Ytre Namdal er dømt til betinget fengsel for trygdebedrageri. I tillegg må hun ut med 20.447 kroner til et firma hun gjorde underslag fra.

Betinget fengsel En kvinne fra Ytre Namdal er dømt til betinget fengsel for trygdebedragei, hun må i tillegg ut med erstatning etter underslag. 

NAMDALSAVISA

I halvannet år mottok kvinnen dagpenger fra Nav – mens hun unnlot å føre alle timene hun jobbet ved arbeidsplassen.

Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for beregning og urettmessig utbetaling av dagpenger med til sammen 92.344 kroner.

«Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte fylte ut meldekortene og ga uriktige opplysninger for å motta dagpengene hun visste hun ikke hadde krav på», fastslår tingretten.

Mens hun jobbet ved en butikk i Ytre Namdal tok hun i løpet av fire måneder ut til sammen 59.250 kroner av forretningens kontante dagsomsetning som hun skulle levere i nattsafen. Hun benyttet pengene til egne private formål.

Da hovedforhandling ble holdt 19. oktober i Namdal tingrett, møtte tiltalte og erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutninga.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutninga til fengsel i 27 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Videre la aktor ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale restbeløpet 20.446,86 kroner i erstatning til butikken hun jobbet for.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes fra tiltalen som gjaldt underslag, og at hun for øvrig anses på mildeste måte.

I formildende retning peker retten på at kvinnen har erkjent straffskyld.

I skjerpende retning legger retten vekt på at tiltalte tidligere er domfelt og bøtelagt for underslag, senest i en dom fra 2012.

«Tidligere domfellelser har ikke forhindret tiltalte fra å begå nye, tilsvarende handlinger», fastslår tingretten.