Planlegger mindre utbygging ved bo- og behandlingssenteret

Planene for tilbygg ved Nærøy bo- og behandlingssenter for 1,7 millioner kroner fikk full støtte i hovedutvalget.

PROSJEKT Dette er tegningene for utbygget ved Nærøy bo- og behandlingssenter fra Jon A. Olsen Arkitektkontor AS.   Foto: Jon A. Olsen Arkitektkontor AS

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: I forrige uke drøftet hovedutvalget for helse- og sosialsaker planene. Ifølge leder Johannes Sandstad (KrF) var de bred enighet i utvalget om at planene er positive.