Sinkaberg-Hansen vant også i lagmannsretten

Lakselusforsker Baard Johannessen anket dommen til lagmannsretten – og tapte igjen. Nå er han dømt til å betale ytterligere tre millioner kroner til dekning av Sinkaberg-Hansen-konsernets saksomkostninger.

Illustrasjonsfoto 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det melder Dagens Næringsliv tirsdag.

Borgarting lagmannsrett har ifølge avisa kommet til samme konklusjon som tingretten, og slår i sin enstemmige dom fast at Johannessens kombinasjonsmetode ikke skiller seg vesentlig fra metoder som var kjent fra før. Patentet er derfor ugyldig.


Sinkaberg-Hansen og Bindalslaks med knusende seier i tingretten

Patentet er ugyldig

Oslo tingrett har talt: Patentet for bekjempelse av lakselus er ugyldig. Namdalsselskapene har vunnet og tilkjennes 4,6 millioner kroner i saksomkostninger.

 

Dette er saken:

Sinkaberg-Hansen og Bindalslaks var av Eco Lice AS og Sea Lice Research Norway AS - eid av Baard Johannessen - anklaget for å ha benyttet Johannessens patenterte kombinasjonsmetode i en rekke avlusninger fra 2010.

Motsøksmål

Sinkaberg-Hansen var alene avkrevd en erstatning på opp imot 50 millioner kroner. De gikk til motsøksmål og anførte at patentet var ugyldig.

Saken ble ført for Oslo tingrett over to uker i mai i 2015. Dommen fra tirsdag 2. juni stadfestet det oppdrettsselskapene fra Namdalen hadde trodd hele tida:

Patent NO 330244 er kjent ugyldig.

Johannessen ble dømt til å betale Sinkaberg-Hansen-konsernet tilsammen nær fem millioner kroner i saksomkostninger i tillegg til egne omkostninger på seks millioner kroner.

Johannessen anket dommen til lagmannsretten, og mens han ventet på at saken skulle komme for retten på ny, konkluderte det europeiske patentstyret (EPO) i desember i fjor med at patentet har oppfinnerhøyde.

Saken er anket og kommer trolig ikke opp til ny behandling før om to-tre år, ifølge Dagens Næringsliv.

Vurderer Høyesterett

Men lagmannsretten har altså kommet til samme konklusjon som tingretten, til lakselusforskerens store forundring.

– Jeg er svært forundret. Jeg skjønner ingenting, sier Baard Johannessen til Dagens Næringsliv.

Nå vurderer han å anke saken inn for Høyesterett:

– Det er for tidlig å si hva jeg gjør videre, men det er klart at en anke er noe vi må vurdere.