Anbefaler støtte Ytre Namdal Landbrukstjenester

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Et enstemmig formannskap i Nærøy har anbefalt at kommunestyret imøtekommer søknaden fra Ytre Namdal Landbrukstjenester om et økonomisk tilskudd på 85.000 kroner. Tilskuddet skal være Nærøy kommunes økonomiske bidrag til å reorganisere tjenesten.

I innstillinga fra formannskapet heter det at det bør forutsettes at kommunene Vikna, Leka og Bindal bidrar med foreslåtte andeler. Ytre Namdal Landbrukstjenester har søkt om totalt 230.000 kroner i støtte fra andelseierne dersom den planlagte fusjonen med Namdal Landbrukstjenester 1. januar 2017 skal gå i orden.