Fortsatt mye jerv i norsk natur

Årets registreringer viser nedgang i antallet jerveynglinger, men tallet er fremdeles godt over bestandsmålet som Stortinget har satt.

FÆRRE; MEN NOK SNO har funnet 11 ynglinger av jerv i 2016 innenfor rovviltområde 6. Det er færre enn i fjor, men fremdeles over bestandsmålet. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Resultatet viser at det er registrert 15 færre jervekull i Norge i år enn i fjor, og det tilsvarer en nedgang på 23 prosent, fra 65 kull i fjor til 50 kull i år. Bestanden er likevel fortsatt over det nasjonale bestandsmålet, og har vært det siden 2003, opplyser Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

350 jerv

En antall på 50 kull mener forskerne tilsvarer omkring 350 jerv i landet. Fordelt utover landet er det over bestandsmålet i alle de rovviltregionene som har bestemmelser om antall ynglinger.

I rovviltregion 6, som Nord-Trøndelag tilhører, er det dokumentert 11 ynglinger mot 12 i fjor. Bestandsmålet for denne regionen er 10 ynglinger.

Ifølge forskerne betyr det at det er omkring 69 jerv i fylket.

Ved ett av de registrerte ynglingene i Nord-Trøndelag var SNO inn og avlivet tre unger.

Dette ble gjort i Nærøy kommune, og ut fra kartene til Rovdata kan det set ut som uttaket ble gjort sør for Follafjorden.

Ellers i landet var SNO inne og avlivet unger i til sammen sju forskjellige hi.

I region 6 ble det felt til sammen 10 jerver av en kvote på 26 i forbindelse med lisensjakt i jaktåret 2015/2016, og i landet som helhet ble det felt 52 dyr av en kvote på 141.

Mindre overvåking

Overvåkingsinnsatsen etter jerv i Nord-Trøndelag gikk litt ned i 2016 i forhold til året før, men er fremdeles et godt stykke over tallene fra 2014.

Leting etter jerv foregår i stor grad med snøskuter der feltmannskap fra SNO oppsøker kjente jervehi, og de leter og følger spor som kan føre til at nye hi blir oppdaget.

I løpet av våren 2016 kjørte SNO i Nord-Trøndelag hele 9.735 kilometer i fjellet på leting etter jerv.

Det søket omfattet blant annet flere besøk på 24 gamle og nye hilokaliteter som delvis ble undersøkt flere ganger hver.