Kulturens plass i et samlet Trøndelag

– Mange muligheter

– Vi trenger å styrke den kulturelle grunnmuren. Livet leves lokalt, og det må vi ha i tankene, sier Karen Espelund som en av talerne under kulturkonferansen i Namsos torsdag formiddag.

debatt Karen Espelund, direktør for regional utvikling i Sør-Trøndelag, Guri Idsø Viken, politisk rådgiver for Frivillighet Norge, Åse Vigdis Festervoll fra Norsk Kulturforum og Erling Lien Barlindhaug fra kommunenes og fylkeskommunenes interesseorganisasjon stilte til debatt. Narve Nordmelan ledet debatten.   Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Hva skjer når to fylker blir til ett samlet Trøndelag? Hva med kulturlivet, organiseringa, respekten for geografiske og kulturelle ulikheter og faglig utvikling? Disse spørsmålene lå til grunne for torsdagens dagskonferanse i NTE Arena; Kulturens rolle i det nye Trøndelag.