Ja til tre hytter i Nærøy

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Utvalget for drift og utvikling i Nærøy kommune har sagt ja til en søknad fra Ronny Aardal om fradeling av tre hyttetomter beliggende ved Vasslivatnet i Gravvik. Det gis samtidig tillatelse til at hyttene kan ligge nærmere vannet enn 50 meter.

Hyttetomtene kan være på inntil ett dekar hver og vil få atkomst via en sti fra kommunevegen. Det er gitt avkjørselstillatelse fra kommunevegen og tillatelse til å opparbeide en parkeringsplass for tre biler.