NA mener

Lukket i Ap – hvorfor?

NAMDALSAVISA

Nominasjonsprosesser er en av bærebjelkene i vårt demokrati. Det er av stor betydning såvel for de med politiske ambisjoner og velgerne. De politiske partiene må aldri glemme at de er til for folket, at deres representanter skal tale folkets sak og ta politiske beslutninger til det beste for fellesskapet. Derfor er det avgjørende at det er åpenhet rundt nominasjonsprosessen, og ikke hemmelighold slik som nominasjonskomiteen i Nord-Trøndelag Ap har lagt opp til.


Hemmelighold preger nominasjonskampen i Nord-Trøndelag Ap

Hemmelighold preger nominasjonskampen i Nord-Trøndelag Ap

Nominasjonsprosessen i Nord-Trøndelag Ap preges av hemmelighold. Ingen i fylkespartiet ønsker å opplyse hvem som stemte hva i nominasjonskomiteen eller hvilke listeforslag de forskjellige kommunepartiene har kommet med.


Det er vanskelig å forstå hvorfor nominasjonskomiteen har lagt lokk på listeforslagene som de enkelte lokallagene har kommet fram til. Det bør ikke være noen grunn til å hemmeliggjøre det som er en demokratisk prosess. En kan være fristet til å spørre om nominasjonskomiteen har oppdaget at mange av forslagene ikke samstemmer med hva de selv ønsker?

Det hadde vært interessant å vite hva fylkesstyret i Ap tenker om denne praksisen? Spesielt med tanke på at det står i vedtektene til Arbeiderpartiet om «Nominasjon til stortingsvalg»; at det er fylkespartiets styre som bestemmer om resultatet av behandlinga i kommunepartiene skal være offentlig.

Det bør være en gave til ethvert politisk parti at det blir en frisk og åpen, levende debatt om kandidatene i forkant av den endelige nominasjonen. Det kan blåse hardt på toppene, men hvis det er slik at noen ikke tåler det eller politisk motbør, er de heller ikke egnet til å være med og lede landet. Hvis enkelte lokallag heller ikke tar seg bryet verdt å involvere medlemmene i prosessen, er det beklagelig. For nominasjon er ofte det som aktiviserer og mobiliserer internt i partiene, også i Ap skulle vi tro.

NA har tidligere tatt til ordet for at fylkesråd Terje Sørvik fra Rørvik må få en sikker plass på valglista for Ap. Det er av avgjørende betydning at Namdalen blir representert på Stortinget hvor det i løpet av perioden blir ett Trøndelag-fylke. En stemme fra Namdalen må være viktigere enn at for eksempel Arild Grande får sin fjerde periode på Stortinget. Jorid Holstad Nordmelan fra Namsos, som er bosatt utenfor fylket, vil også være en bedre kandidat enn Grande i denne sammenhengen.

Det er verdt å rose nominasjonskomiteen i Sp i Nord-Trøndelag. De har kjørt en åpen prosess – ingen tar skade av det. Selv om stoltheten hos noen kan bli påført noen småsår i kampens hete.