Starter ny utdanning for ambulansepersonell i Namsos

Nord universitet starter opp en ny bachelorutdanning i prehospitalt arbeid – paramedic rettet mot nåværende og framtidig ambulansepersonell.

Øvelse Her fra ei kriseberedskapsøvelse ved Nord universitet 2015. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Bedre kvalifisering for ambulansepersonell har vært etterlyst fra sykehus i flere år. Ambulansetjenesten har en sentral rolle i prehospital akuttmedisin og ulykkes- og kriseberedskap.

I Norge er det bare utdanna ett kull til nå med bachelor i prehospitalt arbeid, og tilbudet finnes så langt kun ved en av utdanningsinstitusjonene her i landet.   

– Gledens dag

– Dette er en gledens dag for distrikts-Norge. Selv om vi vil rekruttere nasjonalt, så skal vår utdanning  ha et ekstra blikk på kjente forhold i distriktene, eksempelvis lange transporter til sykehus og legevakt, sier dekan Bodil Svendsgård ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. 

Utdanninga kvalifiserer studentene til høy faglig kunnskap og godt innlærte akuttmedisinske ferdigheter. Ved fullført studieprogram skal kandidaten være i stand til å sikre faglig forsvarlig prehospital behandling til akutt og kronisk, somatisk og psykisk syke, skriver Nord universitetet i ei pressemelding.

De fleste ambulansepersonell i aktiv tjeneste har fagbrev fra videregående skole.

– Nå får de en etterspurt mulighet til å ta universitets-utdanning innenfor sitt fagfelt og til å søke på ulike relevante masterstudier, som også tilbys på Nord universitet. En bachelor i prehospitalt arbeid vil også rekruttere direkte fra videregående skole, opplyser Svendsgård.

Bachelorutdanning i prehospitalt arbeid blir oppretta som fulltidsstudium i Namsos (3 år) og som deltidsstudium i Bodø. (4 år). Det etableres 60 studieplasser, fordelt med 30 på hvert av studiestedene. Studiet er nett- og samlingsbasert.

Ansvarlig i Namsos Studieprogramansvarlig i Namsos, Guri Bitnes Wiik.  Foto: Nord universitetet

 

Region Namdal appluderer

Hege Nordheim-Viken, leder for komiteen utdanning, forskning og innovasjon i Region Namdal ønsker nyheten om ny utdanning velkommen.

– Dette er en nyhet vi appluderer veldig. Det blir den fjerde bacheloren med campus i Namsos, og det er kjempebra. Det er full støtte fra Region Namdal for denne utdanninga – og med store avstander i Namdalen er dette et svært aktuelt fagområde, sier Nordheim-Viken.

– Region Namdal har jo en partnerskapsavtale med Nord universitet som gjør at vi jobber felles med problemstillinger som har med utdanning. Vi er godt fornøyd, og det er litt av bakgrunn for at vi har fulgt dette tett. Vi er svært fornøyd med den gode dialogen vi har hatt, legger hun til.

Tre praksisperioder

Studieplanen er utviklet i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten i Helse Nord og Helse Midt. De ansvarlige for studieprogrammet er Guri Bitnes Wiik i Namsos og Bjørn Faldaas i Bodø.

Bjørn Faldaas sier studiet omfatter teoretisk undervisning, men også tre praksisperioder på til sammen 27 uker i løpet av studietiden.

– Undervisninga skal forberede til en arbeidsdag der man opplever mange sceneskifter hvor hovedmålet er å hjelpe mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp, ofte med små tidsmarginer. Yrket stiller krav til fysisk og psykisk egnethet, samt handlekraft og problemløsningsevne, sier Faldaas.

– Utdanninga passer godt med strategien til Nord universitet, sier Svendsgård.

– Bodø er beredskapsbyen, og ved Nord universitet har vi fra før beredskapsledelse og master i spesialsykepleie. Det innebærer mange spennende muligheter for de som vil ta dette studiet hos oss, sier Bodil Svendsgård.

Gleder seg Dekan Bodil Svendsgård og studieprogramansvarlig i Bodø Bjørn Faldaas.   Foto: Nord universitetet