Debatt – med og uten taletid

Når det går mot et rekordoverskudd, samtidig som det presenteres positiv utvikling for skolene, er det lite å diskutere i et kommunestyre. Hvis man ikke er opptatt av taletid, da.

FOLKEVALGTE Kommunestyret i Namsos møtes 10-12 ganger i året. NA overvar møtet torsdag kveld med fokus på innholdet i debattene og de politiske relasjonene. Ordfører Arnhild Holstad var blant dem som benyttet talerstolen.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Dette er en annerledes omtale av et kommunestyremøte. Dette er ikke et referat av hva som ble sagt. Dette er ei subjektiv vurdering av et over tre timer langt møte i Namsos kommunestyre.


Når man trer inn i kommunestyresalen, er det ro og verdighet som gjelder. Det er så man aner forventninger til kveldens møte. Tilskuerplassene er fylt opp, i hovedsak av kommunalt ansatte, som trolig er pålagt å møte til enkelte saker. De forsvant nemlig en etter en i løpet av møtet.


Namsos kommunestyre
  • 27 representanter
  • ANTALL SAKER: 8 saker og en interpellasjon
  • MØTETS LENGDE: 3 timer og 14 minutter
  • MØTELEDELSE: Med sin klangfulle sunnmørsdialekt etterlater Arnhild Holstad ingen tvil om hvem som er sjefen. Hun ledet møtet på en korrekt og god måte. Hun involverte seg også i meningsutvekslingene.
  • DEBATT: Med unntak av meningsutvekslinga om begrenset taletid, var den reelle debatten fraværende. Mange innlegg var preget av skryt til rådmannen og hans stab. politikerne var i hovedsak enige. SVs Kjersti Tommelstad var den mest aktive med ti innlegg.
  • SALEN: En grei møtesal hvor politikerne sitter i en hestesko med ordfører, varaordfører, rådmann og sekretær ved møtebordet. Et pluss at alle innlegg tas fra talerstolen.
  • SAKSPAPIRER: Alle politikerne er utstyrt med nettbrett. Papirdokumenter eksisterer ikke.
  • SERVERING: Namsos-politikerne flotter seg ikke; kaffe og te er det som tilbys.
 

Debatt om taletid

I dagene før møtet hadde Venstres syn på bestemmelsene om taletid i kommunestyremøtene preget avisspaltene.

Derfor var det forventet at dette kom til å bli et tema ved starten av møtet.

Og det slo til. I en halvtime diskuterte man om ordninga med taletid skulle avvikles permanent, bare på dagens møte, eller om ordninga skulle videreføres i påvente av et pågående arbeid med å vurdere de folkevalgtes arbeidsvilkår.

DYSTER STEMNING Venstres Anne Cecilie Holm og Geir Olav Knappe argumenterte sterkt for fri taletid. Debatten om taletida var den eneste reelle meningsutvekslinga på møtet – og Venstre ble stående alene med sitt syn. 

 

Det ble en debatt som isolerte Venstre fullstendig. Geir Olav Knappe framførte argumentasjonen mot taletid med å vise til åpenhet og demokratiske prinsipper. Hans innledning ble så omfattende at ordfører Arnhild Holstad grep inn og ba ham komme til poenget.

Debatten om taletida ble en av de krasseste i kommunestyret på lang tid. Det toppet seg da Frps Stein Wolff leste opp et innlegg på sin facebook-profil som Knappe hadde skrevet, hvor sistnevnte omtalte Frps representanter på en måte som ble oppfattet som nedlatende.

Positive innlegg

Den ordinære saklista som inneholdt åtte saker og en interpellasjon, ble fri for reelle meningsutvekslinger.

Om det ikke ble framført «festtaler» fra kommunestyrets talerstol, var det i alle fall de positive innleggene som dominerte da kvalitetsmeldingene for oppvekstetaten og økonomirapporten for 2. tertial ble behandlet.

PAUSEPRAT Praten i pausene er viktig når kommunestyrets medlemmer møtes. Her er Trine Fagerhaug og Frank Grydeland i en munter samtale med ordfører og partifelle Arnhild Holstad. 

 

Selv med begrenset taletid og uten reell uenighet og meningsbrytning, ble ikke møtet avsluttet før klokka 21.44.

Når sju av åtte saker blir vedtatt av et enstemmig kommunestyre, kan man vel spørre om det er nødvendig å bruke over tre timer på å komme fram til et slikt resultat?