I helga må du stille klokka

Klokka 03.00 natt til søndag må du stille klokka. Men hvilken veg var det nå igjen...?

TILBAKE TIL NORMALTID Klokka 03.00 natt til søndag er det tid for normaltid.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tegnet på at sommeren definitivt er over kommer i helga; nå er sommertida over.

03.00 søndag justeres tida tilbake en time til 02.00 – og med det går vi tilbake normaltid – eller vintertid.

For mange vil regelen om at klokka skal stilles mot sommeren være til god hjelp når de skal huske hvilken veg uret skal justeres.

De aller fleste digitale enheter, som mobiltelefoner og nettbrett stilles automatisk. Men mange armbåndsur og vekkerklokker, bilklokker – og kjøkkenklokker, må stilles manuelt.

Lysere start på dagen

Samtidig som det blir lysere om morgenen, blir kvelden mørkere når vi stiller klokka tilbake til normaltid før vinteren.

Tilsvarende blir kveldene lengre når vi stiller klokka en time fram på våren til det vi kaller sommertid.

Startet i Tyskland

Tyskland var først ute med sommer- og vintertid – i 1916. Tanken var å få bedre utnyttelse av sommermånedene med lys en time ekstra om kvelden, og minske energibruken.

I 1996 ble Norge og alle EU-land enige om at sommertida starter siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober.

På den nordlige halvkula brukes sommertid i månedene mars/april til oktober/november, mens på den sørlige halvkule har de sommertid fra oktober til februar/mars.

Varer til mars

I Norge stilles klokka fram klokka 02.00 siste søndag i mars, og tilbake klokka 03.00 siste søndag i oktober.

Sommertid varer fram til søndag 26. mars. Da skal klokka stilles en time fram ved overgangen til sommertid igjen.


Normaltid

Normaltid er offisiell klokketid, i dagligtale kalt vintertid.

Sommertid stilles alle klokker fram en time.

En huskeregel for hvilken vei du stiller klokka, er å stille viserne mot sommeren, altså framover (mot sommeren) om våren, og bakover (mot sommeren) om høsten.