Rekordlavt ledighetsnivå i Nord-Trøndelag

Ledigheten i Namsos ned med 25 prosent

Ved utgangen av oktober er det 1411 helt ledige arbeidssøkere i Nord-Trøndelag. Dette gir et ledighetsnivå på 2,0 prosent, som er det laveste siden august 2008.

STØRST NEDGANG Namsos størst nedgang i fylket med -25 prosent i ledighet. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Siden oktober i fjor har ledigheten gått ned med 19 prosent, som tilsvarer 341 personer. Det er også klar nedgang blant delvis ledige.

– Dette bekrefter nok en gang at arbeidsmarkedet i regionen og fylket vårt er godt. Det er nedgang innenfor de fleste bransjer, men spesielt innenfor industrien, bygg- og anlegg, ingeniør/IKT og serviceyrkene. Her ser vi også økende etterspørsel etter arbeidskraft, sier Vegard Rydningen, fylkesdirektør i NAV Nord-Trøndelag.

51 ledige stillinger i Namsos

Det ble registrert 426 ledige stillinger i oktober, 36 prosent flere jobber enn for ett år siden. Flest jobber er det i Stjørdal og Levanger, som har henholdsvis 66 og 81 ledige stillinger. I Namsos var det 51 ledige stillinger, mens Steinkjer hadde 56, som er 20 prosent færre enn for et år siden.

– Det er mange utlyste jobber, men vi vet også ut fra bedriftsundersøkelsen og vår kontakt med arbeidsgivere i fylket at det er et stort udekket behov for arbeidskraft og kompetanse. Dette behovet dekkes ikke av lokale arbeidssøkere alene. Derfor håper jeg at flere arbeidsgivere ser mulighetene i å hente inn kandidater fra andre deler av landet, nå som vi faktisk har mange ledige med svært høy kompetanse. Her kan NAV bistå arbeidsgiverne, sier Rydningen.

Størst nedgang i Namsos

Med unntak av Frosta er det nedgang i ledigheten i alle kommuner. Blant bykommunene har Namsos størst nedgang med -25 prosent, i Levanger er det 22 prosent færre ledige, Stjørdal har 19 prosent færre ledige, Steinkjer en nedgang på 16 prosent og Verdal -14 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

Blant de mindre kommunene har Meråker hatt betydelig nedgang i ledigheten, med -45 prosent, som tilsvarer 15 personer. I Leksvik er det 14 færre helt ledige, som gir en nedgang på 29 prosent. Også Overhalla, Snåsa og Lierne har klar nedgang i ledigheten.

Verdal har høyeste ledighetsnivå i fylket med 3,3 prosent.