Namdal rehabilitering går knakende godt

Et belegg hittil i år på hele 95 prosent sprenger alle rammer for hva ledelsen har sett for seg.

ULIKE BEHOV De 13 eierkommunene i Namdal rehabilitering IKS betaler i dag til sammen over 11 millioner for sine rehabiliteringsplasser. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – Namdal rehabilitering IKS blir lagt merke til langt opp i systemet, og det vi gjør her blir snakket om imange sammenhenger, sa styreleder Karin Søraunet til eierne under fredagens representantskapsmøte.

– Vi har gjort en veldig grundig jobb med å legge ganske detaljerte strategier framover, og vi tror potensialet til institusjoner er høyt, sa hun videre.

Aller viktigst framover er å posisjonere seg i forhold til hovedanbudene fra helseforetakene på rehabilitering som skal avgjøres i 2018.

Også i dette bildet er det viktig for ledelsen å sikre seg den ekstra kapasiteten som kjøpet av Revyrikets gjestegård betyr.

– Vi har hatt en ambisjon om å fylle huset vi har i dag med aktivitet og folk. Det har vi klart. Nå får vi signaler fra spesialhelsetjenesten om at de ønsker mer.

Det likte ordførerne å høre.

– Det har i flere runder vært påpekt fra enkelte eierkommuner at man betaler mer enn man får igjen. Med at rehabiliteringssenteret nå går godt kan det være på tide å vurdere eierkommunenes betalingsmodell, sa grongordfører Skjalg Åkerøy.

Representantskapet vedtok dermed å ha ei eiersamling der framtidig betaling fra kommunene for faste plasser ved senteret skal utredes.