Tok oss med på en reise i Paulus fotspor

Vrimmelfestivalen handler om å få breddekultur ut til folket. Fredag formiddag var det forfatterbesøk på Namsos folkebibliotek.

FORFATTERBESØK Dag Hoel har skildret sin reise i Paulus fotspor.   Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I 2012 kom reiseskildringa «Veien til Damaskus» skrevet av Dag Hoel. Han gikk i Paulus fotspor fra Jerusalem til Syrias hovedstad, Damaskus. Gjennom reisen – både til fots og på sykkel – skildres møter med mennesker som bor i det kanskje mest dramatiske politiske klimaet i verden. Rundt 15 stykker hadde funnet vegen til biblioteket i Namsos hvor de satt lydhøre mens Hoel fortalte om bakgrunnen til hvorfor han dro til nettopp dette området og hvorfor han valgte å skrive en bok om turen.

Midtøsten

I flere år har Hoel jobbet som fotograf og skrivende fotograf i Mellom-Amerika. Han har jobbet tett med andre mennesker og dokumentert møter mellom mennesker, sosial utvikling og om hvordan folk kommer seg videre i livet.

– Midtøsten var et område jeg aldri hadde gjort noe på. Derfor tenkte jeg at muligheten var der for å gi mitt bidrag. Ambisjonen min med boka «Veien til Damaskus» var på sett å vis å forstå alt fra Jesu korsfestelse til dagens opprør i Syria, fortalte Hoel.

Han fortalte videre om historien til Paulus, som først var en ivrig kjemper mot budskapet Jesus i sin tid forkynte, til at han etter at Jesus var død, ble kristendommens største forkjemper.

Inntrykk

– Uten Paulus og den innsatsen han la ned, ville vi nok ikke hatt kristendommen slik den er i dag, mener Hoel.

Forfatteren innrømmer at historien som ligger bak gjorde inntrykk under reisen, men han forteller også at det var den politiske situasjonen i dag som satt mest spor.

Interessert Publikum satt lydhøre mens Dag Hoel fortalte.   Foto: Jonas Olsen