Nei til oppvekstforum

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mot Venstres to stemmer har kommunestyret i Namsos sagt nei til at deltakelse i Oppvekstforum Nord-Trøndelag som er under etablering. Som begrunnelse vises det til at kommunens deltakelse i oppvekstprogrammet som er initiert av fylkeskommunen, i varierende grad har fungert hensiktsmessig i de årene programmet har gått.

Det pekes også på at intensjonen om et partnerskap ikke har vært reell. Namsos kommune vil heller satse på et forsterket samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen basert på en endret samarbeidsavtale.