Ytre Namdal Vekst er en stor del av den blå verdikjeden

– Vi startet med et par spikerpistoler, og lagde noen paller om dagen, sier daglig leder ved Ytre Namdal Vekst. I 2015 fraktet paller produsert av vekstbedriften laks til en verdi av nesten 3,5 milliarder kroner.

Viktig Kontakten med næringslivet er viktig for YN Vekst som en aktør for å rekruttere og hjelpe folk tilbake til det ordinære arbeidslivet. På pallefabrikken i Kolvereid er det full fart.   Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

RØRVIK/KOLVEREID: I fjor fraktet paller fra Ytre Namdal Vekst 72 millioner kilo laks fra slakteriene i regionen. Neste tiårsperiode er målet å doble matproduksjonen, og vekstbedriften er klare for å være med på utviklinga.