DAGENS BAYER

Gebyr og Donald Duck

egen bank? Rune Bjerke kan jo starte sin egen bank. Han kan kalle den DNG, som er en forkortelse for Den Norske Gebyrbank, skriver Bayer i dagens spalte. 

NAMDALSAVISA

DNB har varslet at folk må betale gebyr for å hente ut sine egne penger i DNBs minibanker. Dette minner meg litt om Robin Hood, men med motsatt fortegn. Her tar man fra de «fattige», og gir til de rike. Dette vil særlig ramme de som baserer seg på bruk av kontanter, og da særlig de eldre.

Noen sier at det er for å tvinge folk til kun å bruke nettbaserte løsninger, og da er det liksom OK. Men så er det bare det at enkelte også krever gebyr for å betale over nett, og da blir jeg litt i tvil. Da ser jeg for meg at når de har fått alle over på nett, så blir det flere gebyrer der også.

DNB sier at det er så dyrt å håndtere disse pengene at de må ha ekstra for det. Det er vel dyrt å lønne sjefene med bonus og opsjoner også, men da averterer de ikke med at de må øke inntjeningen for å øke sjefslønningene.

Sjefen for DNB heter Rune Bjerke. Han startet sin karriere med nære forbindelser med DNA (Det Norske Arbeiderparti). Etter en stund gikk han over til DNB (Den Norske Bank) som tidligere het DNC (Den Norske Creditbank). Et naturlig karrierehopp heretter vil være at han starter sin egen bank. Han kan jo kalle den DNG, som er en forkortelse for Den Norske Gebyrbank.

Forretningsideen her kan være at folk må betale gebyr for å sette inn penger. Med sin klokkertro på gebyrer som skal dekke enhver utgift banken har, burde dette bli en knallsuksess.

Onkel Skrue var også smart. Han bygde en gang en skiheis opp på et fjell. Alle var overrasket over at det var gratis å reise opp med skiheisen. Problemet var bare at når du kom opp, var det umulig å komme seg ned uten å bruke skiheisen. Onkel Skrue tok da ekstra høy pris for turen ned. Jeg tror DNB abonnerer på Donald Duck.