Lavere bosettingsbehov

NAMDALSAVISA

LAUVSNES: Flatanger formannskap bes av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å redusere tidligere vedtak om bosetting av 12 flyktninger i 2017.