«Vi gir pæng te dæm som ikke har vatn»

De var skjønt enige om hva pengene fra basaren skulle gå til – ungene i Spillum barnehage.

GODT FORMÅL De arrangerte basar til inntekt for et godt formål, ungene i Spillum barnehage. Fra venstre: Gunnar-Aleksander Aunet. Elina Preiss, Emily Estensen, Cecilie Kirknes med Chrisander Sakarias og Rosa-Lill Skaret med Elida Kristine Sjursen. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Den første ettermiddagen i november ble brukt til å arrangere basar på Spillum barnehage.

Hit kom foreldre, søsken, besteforeldre, tanter og onkler for å kjøpe middag, kaffe og kaker – og ta lodd. Masse lodd.

Det er Samarbeidsutvalget i Spillum barnehage som står som arrangør for basaren.

I forkant har det vært tema på barnehagen om vann. At det ikke er alle barn i verden som har rent vann. At vi må være med på å gi penger til dem som ikke har det så godt som oss.

– Vi gir penger til dem som har ikke vatn, forklarer Emily Andrea Estensen (5).

Oda Kristine Brumo Todal forteller forsiktig at disse ungene bor i Afrika.

Så viser de fram et vinnerlodd, før Emily sier:

– Jeg går og leker.

Og dermed var det slutt på intervjuet for denne gang.

Men leder i Samarbeidsutvalget, Rosa-Lill Skaret forteller at de denne gangen har valgt å gi pengene til et lokalt formål, Lene Maria for rent vann. Basaren arrangeres med god hjelp av de ansatte, butikkene i Namsos og foreldrene som har vært dyktige til å gi gevinster.