Ap med mer utviklingsmidler

I sitt alternative forslag til statsbudsjett vil Ap begrense kuttene til regionale utviklingsmidler. Forslaget vil innebære at Nord-Trøndelag kan få 14,8 millioner kroner mer enn det regjeringa legger opp til.

KUTT Fylkesråd Terje Sørvik er fornøyd med at Ap i sitt alternative forslag til statsbudsjett vil bevilge 200 millioner kroner mer i regionale utviklingsmidler enn regjeringa.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Høyre/Frp-regjeringa har hvert år kuttet i de regionale utviklingsmidlene.

I løpet av tre år er de for Nord-Trøndelags del redusert fra 109 til 55 millioner kroner. Aps forslag vil gjøre det lettere å opprettholde dagens nivå når det gjelder fordeling av midlene, sier fylkesråd Terje Sørvik som understreker viktigheten av å skape og opprettholde arbeidsplasser over hele landet.

– Aps alternativ bidrar til at det er mulig. Vi er opptatt av å skape vekst og regionale utviklingsmidler er ei ordning som har fungert godt, sier Terje Sørvik.

Regjeringas forslag vil bety 19 millioner kroner mindre til fylket i 2017 sammenliknet med 2016. Med Aps forslag vil reduksjonen bli mindre, cirka fire millioner.

– Det skal vi håndtere. Et redusert tilskudd vil bety mindre penger til bedriftsutvikling og nødvendig omstilling. Vi bor i et fylke hvor næringslivet i stor grad er bygget opp omkring naturgitte forutsetninger. Det betyr at vi har større og helt andre utfordringer enn sentrale strøk, sier Sørvik