Ja til hyttetomt

NAMDALSAVISA

FOSNES: Med ni mot fire stemmer har Fosnes formannskap sagt ja til at det fradeles ei tomt på 1,5 dekar fra kommunens eiendom Halsen Urdsvatnet slik at Salsnes jeger og fiskeforening kan føre opp ei utleiehytte.