Redusert bosetting av flyktninger

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Formannskapet i Flatanger anbefaler kommunestyret å gå inn for redusert bosetting av flyktninger i 2017. Det opprinnelige målet var bosetting av 12 personer, men dette blir nå redusert til seks.

Det betyr ar Flatanger vil bosette 20 flyktninger i løpet av 2016 og 2017. Målet om bosetting av alle i 2016 blir først oppnådd i april/mai neste år på grunn av forsinkelser i etableringa av boliger. De siste seks flyktningene vil først bosettes neste høst. Kommunestyret skal behandle saken torsdag.