Avventer analyser av undersøkelser

Namsen har prioritet, men det vil fortsatt gå noe tid før analysene etter overvåkingsfisket i Namsen er klare.
NAMDALSAVISA

Grong: – Vi ønsker å se alle data under ett. Det vil si fra kilenotovervåking i Namsenfjorden, data fra sportsfiske, overvåkingsfiske om høsten og til slutt drivtellinger, opplyser forskningssjef akvatisk i faggruppe havbruk og kyst, Tor Næsje i Nina.