Barnehagen og SFO fortsatt stengt

NAMDALSAVISA

LEKA: I sommer fikk Leka kommune henvendelse fra 11 foreldre som ba om at det ble vurdert å holde barnehagen og skolefritidsordninga (SFO) åpen i de ukene tilbudene er sommerstengt.

Rådmannen har nå vurdert henvendelsen og beregnet at det vil koste 60.000 kroner å ha barnehagen åpen i tre uker og 165.000 kroner å ha SFO åpen i åtte uker. Fordi rådmannen er usikker på behovet og sett i forhold til kommunens økonomi, anbefales det at politikerne vedtar å holde de to tilbudene stengt også neste sommer.