Investerer flere hundre millioner kroner på laksefabrikk

Sinkaberg Hansen AS har startet jobben med å bygge en ny laksefabrikk på Marøya til flere hundre millioner kroner.

SVÆRE GREIER På dette området ved det eksisterende anlegget på Marøya planlegger Sinkaberg Hansen AS innen 2021 å realisere en ny laksefabrikk med årlig kapasitet for om lag 100.000 tonn.   Foto: Tom Lysø

NAMDALSAVISA

MARØYA: Målet for oppdrettsgiganten er å kunne innvie fabrikken i 2021, opplyser selskapet i ei pressemelding.

– Dette er et så stort, omfattende og krevende prosjekt at det må jobbes i femårsperspektiv. Total investering er så langt ikke avklart, men det er snakk om flere hundre millioner kroner, sier daglig leder Finn W. Sinkaberg.


SinkabergHansen kjøper campingplass og legger den ned

Havbruksselskapet SinkabergHansen kjøper Svaberget camping i Bindal og skal bruke området til å utvikle en moderne settefiskfabrikk.

 

I årene framover vil Sinkaberg Hansen AS dermed investere i to ulike landanlegg.

Foruten ny fabrikk på Marøya prioriteres utvidet og oppgradert smoltproduksjon på Svaberget.

Kjøpet av Svaberget camping med tilhørende planer ble kjent tidligere i høst.

Framstilling av egen settefisk vil legge grunnlaget for stabil og jevn produksjon året rundt. Nok smolt, i riktig størrelse, er selve starten – mens den nye laksefabrikken blir et avgjørende ledd i andre enden av verdikjeden.

 – Det lange perspektivet med trygge lokale arbeidsplasser står sentralt i Sinkaberg Hansen. Derfor er det naturlig med betydelig reinvestering i nye og moderne anlegg, sier Finn W. Sinkaberg i pressemeldinga.

effektiv – Ambisjonen er å reise en framtidsrettet og kostnadseffektiv laksefabrikk med løsninger og teknologi som vil stå seg i en horisont på opp mot 30 år. Det sier daglig leder Finn Sinkaberg (til venstre) og fabrikksjef Eskil Laukvik på det aktuelle tomteområdet på Marøya.   Foto: Tom Lysø