Innslag av oppdrettslaks i Namsen

Stort sprik i tellinger

Rømt oppdrettslaks blir sett som en trussel mot villaksstammen, men hvem har rett når ulike undersøkelser viser svært ulike resultater?

AVVIK Fiskeforvalter Anton Rikstad sier foreløpige tall viser store avvik mellom drivtellinger og overvåkingsfiske når det gjelder funn av oppdrettslaks i Namsen i 2016. Tidligere år har det vært beregnet at så mye som 14 prosent av fisken i elva kan være oppdrett. Nå antyder Rikstad at tallet kan være høyere.  

NAMDALSAVISA

Grong: – De foreløpige rapportene jeg har fått etter overvåkingsfisket tyder på et større innslag av oppdrettslaks i høst enn tidligere år, sier fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.