Første planleggingsmøte for den nye storkommunen

– Trygghet, involvering og informasjon er tre gode stikkord for hvordan prosessen med den nye storkommunen skal være videre, sier Steinar Lyngstad.

HISTORISK Dette er de som deltok i det første planleggingsmøtet av nye Namsos kommune. Fra venstre: rådmennene Rønnaug Aaring, Gunnar Lien, Tor Brenne og Kjell Einvik, Lunds representant Bjørnar Smines, fra Fosnes; Sissel Thorsen, Baard S. Kristiansen, og Trygve J. Sandvik, fra Namdalseid; Arne M. Brattberg, Bjørn Dag Derås, Grete Oksdøl Lervik og Steinar Lyngstad, fra Namsos; Frode Båtnes, Geir O. Knappe, Kjersti Tommelstad, Per O. Mork, Amund Lein, Gunn Holvik og Arnhild Holstad.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos skal etter hvert danne nye Namsos. Ei fellesnemnd med representanter fra alle kommunene har blitt satt ned, og fredag var det aller første arbeidsmøtemøte i nemnda, som har som oppgave å planlegge arbeidet med nye Namsos.