Ja og nei til oppvekstforum

Noen sier ja, andre sier nei. Etableringa av Oppvekstforum Nord-Trøndelag henger i en tynn tråd.

AVVENTER Fylkesråd for utdanning og kultur May Britt Lagesen. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi holder nå på å skaffe oss en oversikt over hvilke kommuner som har sagt ja, hvem som har sagt ja med et eller annet forbehold og hvem som har sagt nei. Derfor er det for tidlig å si om Oppvekstforum Nord-Trøndelag blir etablert, sier May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur.

I premissene for etableringa av oppvekstforumet er det lagt til grunn at minst 20 kommuner må bli med. En gjennomgang av status i de enkelte kommunene, viser at det i åtte kommuner enten allerede er sagt nei, eller at det går mot et slikt utfall.

Namsos, Namdalseid, Fosnes, Overhalla, Flatanger, Verdal, Stjørdal og Frosta befinner seg på «neisida», mens de andre kommunene enten har sagt ja eller ikke behandlet saken ennå.

– Skal oppvekstforumet bli en realitet, må det være en reell vilje fra kommunene til å bidra. Samtidig må vi ha gode samarbeidsløsninger. Fylkesrådet skal behandle etableringa av oppvekstforumet 15. november. Jeg ønsker ikke å forskuttere hva utfallet vil bli, sier May Britt Lagesen.