Økt fergekapasitet

– Vi vil sette inn større suppleringsferge på fergesambandet Vennesund-Holm.
NAMDALSAVISA

BINDAL: – Samt en ny oppstillingsplass på Holm.

Det sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp). Kontrakten for fergesambandet Vennesund-Holm på fylkesveg 17 skal lyses ut om kort tid. Dagens kontrakt går ut til 31. desember 2018, skriver Nordland Fylkeskommune på sine heimesider.

– Erfaring viser at kapasiteten på dette sambandet er for liten om sommeren. Derfor ønsker vi å sette inn en større ekstraferge om sommeren, samt mulighet til å forlenge sesongen i framtida.

Dagens suppleringsferge tar 36 personbiler, mens fylkesrådet ønsker en ferge på minimum 60 personbiler. Hovedferga vil fortsatt ta minimum 60 personbiler. Fylkesrådet legger også til grunn at kontrakten skal lyses ut med lang kontraktstid og vil også vurdere mulighet for teknologi med null eller lavt utslipp.  

– Jeg kommer til å foreslå for fylkestinget at vi setter av penger til ny oppstillingsplass, parkeringsplass og servicebygg i Økonomiplanen i 2018 slik at vi er klar til ny kontrakt. Trafikksikkerheten er for dårlig på mange fergeleier, og særlig på Holm, sier Nordlund.

– Dersom fylkestinget er enig vil vi gå i gang med planlegging så snart som mulig.