«Et bortfall av tilbudet vil ramme de som trenger det mest og det vil føre til et svært dårlig kollektivtilbud»

ADVARER: Kommunestyret i Namdalseid advarer fylkeskommunen mot å fjerne tilbudet om bestillingstransport.  

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Kommunestyret i Namdalseid henstiller til fylkeskommunen å prioritere opprettholdelse av tilbudet med bestillingstransport.

Et bortfall av tilbudet vil for Namdalseid kommune ramme de som trenger det mest og det vil føre til et svært dårlig kollektivtilbud. Et bortfall vil også ramme drosjenæringa i distriktet, noe som kan føre til at det ikke vil være grunnlag for å opprettholde et drosjetilbud i kommunen.

Det vil igjen føre til at transporttilbudet blir ytterligere svekket, heter det i uttalelsen fra kommunestyret.