Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett for Namsos i 2017

Åtte millioner til stigebil

I rådmannens forslag til budsjett for 2017 i Namsos velger han å høre på de ansatte i brannvesenet, og setter av 8 millioner kroner til stigebil.

presenterte sitt Forslag Rådmann i Namsos kommune, Gunnar Lien, la mandag kveld fram sitt forslag til budsjett for 2017.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mandag kveld la rådmann Gunnar Lien fram sitt forslag til budsjett for Namsos kommune i 2017. I budsjettforslaget la Lien fram at det er foreslått en rekke investeringstiltak i planperioden, der oppgradering av fasader ved Seniorhuset, bygging av Otterøy oppvekstsenter og etablering av høydeberedskap innen brann og redning er blant det største. Rådmannen foreslår å sette av 8,125 millioner kroner til ny stigebil i 2017.