– Ikke rart at noen blir redd

NAs sjefredaktør Kim Riseth har full forståelse for frykten mange kjenner på med Donald Trump som USAs nye president.

  Foto: Rune Petter Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Med den retorikken han har brukt i valgkampen, er det ikke så rart at noen er redd. Det kan skape farlige situasjoner, sier Riseth, som dekket det amerikanske presidentvalget i 2008, som VGs USA-korrespondent.

Han beskriver valget av Trump som like historisk som valget av Barack Obama som statenes første svarte president.

– Obama representerte ganske mye nytt og forandring da han kom til makta i 2008. Nå er valget historisk på det viset er at Trump er en som ikke er en politiker i ordets rette forstand. Han representerer på mange måter heller ikke et politisk parti. Han har ikke et samlet parti bak seg, sier USA-kjenneren.

USA-kjenner NAs sjefredaktør Kim Riseth er i likhet med mange andre overrasket over at flertallet av armerikanerne har valgt Donald Trump som president.  Foto: Bjørn Tore Ness

 

Han fortsetter:

– Det spesielle med valget er at det har vært et tydelig skille mellom landsbygda og bysentra.

– På hvilken måte?

- Vi ser veldig tydelig at Trump har fått gjennomslag i stor grad i spredtbygde strøk, der store deler av middelklassen har følt seg etterlatt. De har ikke blitt en del av samfunnsutviklinga og verdiskapinga. Tradisjonelt har kanskje store bysentra greid å veie opp for det. Men nå virker som om Hillary Clinton ikke klarte å mobilsere nok velgere til å demme opp for den holdninga og følelsen av håpløshet som Trump har dyrka fram. Som mange utenom etablerte partisystem og eliten har følt, sier Riseth.

– Det er et veldig tankekors. At han som på ingen måte har en bakgrunn fra det, er den som har klart å spille på de følelsene, fange opp det, fortsetter han.


– Hvordan vil verden merke at Trump bli verdens mektgste?

– Hvis han gjør det han har sagt, vil det helt klart merkes på mange områder. Han blir nødt til å forsøke å gjøre en del av det han har sagt. Fordi han har kontroll på hele Kongressen. Han vil måtte gjennomføre en god del ting som helt sikkert vil merkes sikkert her i Norge også. Spesielt i forhold til avtaler og frihandel, sier Riseth.

Han mener at valget av Trump vil være et interessant signal for politiske ledere i Norge.

– I dag skal jeg lede en debatt om trøndelagssamlinga, med blant annet fylkesråd Mevassvik. Det som representerer eliten i Trøndelag. Jeg kommer til å spørre dem hvordan de tolker dette. Er dette noe de tenker på i forhold til sentralisering? Med tilspissing mellom det urbane og rurale. Kan det være med på å skape en effekt av det vi ser i USA? Vi har sett samme type folkelige opprør både i Storbritannia og USA. Det er en veldig stor grad basert på følelse av å være utelatt – av folk på landsbygda. Jeg synes det er veldig overførbart til Trøndelag og Namdalen, sier NA-redaktøren, og legger til:

– Selvfølgelig er det store forskjeller på samfunnsutviklinga i USA og Norge. Men likevel vil det være interessant å høre om noen tar innover seg det som har skjedd.

– Kom det som en overraskelse på deg at Trump blir president?

– Ja, det kom som en overraskelse. Det er ikke så overraskende at han klarte å fange mange velgere. Men at skulle bli så tydelig – og at ikke ble fanget opp i tilstrekkelig grad, overrasker meg. Sier ganske mye om hvor splittet USA er, mener han.

– Hvordan blir han som president?

– Veldig vanskelig å si. Men jeg tror han er veldig opptatt av å lykkes. Han er i egne øyne drevet av sin egen suksess. Sånn sett tror jeg han blir nødt til å samle også sine motstandere til en viss grad for å lykkes. Det er i hvert fall det største håpet, sier han.

– Hvis han legger ned tilstrekkellig energi i det å lykkes, kan det gå bra, tilføyer Riseth.

– Men jeg er bekymret for at han vil gå lei av hele greia når den politiske virkeligheten innhenter han. For Trump har sagt at han skal endre Washington. Men det trenger ikke å bli så enkelt. Jeg er spent på om han har tålmodighet til å gå inn i dette.

Kim Riseth har aldri møtt Trump selv. Men dagens store taper i USA, Hilklary Clinton, har han møtt ved en rekke anledninger.

– Hvordan tror du hun takler nederlaget?

– Hun har tapt før.  Hun tapte for Obama. Det er kanskje problemet, som gjør at hun ikke vant. Amerikanere støtter sjelden tapere.

– Hun har ikke klart å framstå som den inkluderende, varme personen som hun kanskje burde vært. Det er ingen tvil om at hun har hatt ei kjempeutfordring i å mobilere folk. Valgresultatet viser at hun åpenbart ikke klarte det.

– Har hun undervurdert Trump?

– Ja. Det tror jeg nok alle har gjort hele vegen, svarer Riseth, i visshet om at USA gikk glipp av å få sin første kvinnelige president.

– Mange kvinner har grunn til å være skuffet i dag. Ingen tvil om at kjønn og rase har spilt en rolle i valgkampen her, sier NA-redaktøren.