NA mener

Rasering av flytilbudet

MØRKE SKYER Det nye rutetilbudet vil på sikt kunne bety en styrt avvikling av tilbudet ved Namsos lufthavn, mener NA på lederplass.   Foto: Bjørn Tore Ness

«Nå må ministeren på banen og klargjøre om det er slik han vil ha det»

NAMDALSAVISA

Det nye rutetilbudet til og fra lufthavnene i Namdalen er en alvorlig svekkelse av samferdselstilbudet. På sikt vil det kunne bety en styrt avvikling av tilbudet ved Namsos lufthavn. Det igjen gir store konsekvenser for viktige institusjoner og arbeidsplasser i Namdalen.

Vi fryktet det verste da anbudet fra samferdselsdepartementet ble lagt fram, men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) forsikret i et leserinnlegg i NA at det nye anbudet ville gi økt fleksibilitet og et rutetilbud bedre tilpasset behovene. Det viste seg bokstavelig talt å være tomme ord i lufta.

Næringsliv og politikere i Namdalen har i krasse ordelag advart mot akkurat det som nå skjer, men ingenting tyder på at samferdselsministeren har brakt noen av disse bekymringene videre til Widerøe, som bare har levert som bestilt. Det er provoserende når samferdselsministeren ikke gjør seg tilgjengelig for å møte lokalpolitikere, forsikrer i et leserinnlegg om at alt blir greit – og ikke gjør noen grep før de ferdige rutene allerede er lagt.

Tilbudet som nå gjelder fra 1. april er en svekkelse ved at det i praksis ikke blir mulig å gjennomføre dagsmøter i Oslo med avreise fra Namsos. Også muligheten for å gjennomføre et møte i Namsos svekkes ved at første fly lander 11.10, i stedet for 10.20 som i dag. For Rørvik er det noe bedre, men hvordan noen skal kunne komme seg fra Oslo til et møte i Rørvik når flyet går fra Værnes klokka 06.00 er ei gåte.

Konsekvensen av dette er at trafikken og bruken vil gå ned. Dermed oppfylles heller ikke kravet fra Avinor om at Namsos bare kan overleve som flyplass ved at trafikken opprettholdes eller økes. Det er merkelig om ikke departementet har fått med seg dette. Slik det er lagt til rette nå, minner det om en styrt avvikling der lokale politikere og næringsliv er ført bak lyset.

Dette er dessverre et nytt eksempel på at samferdselsministeren ikke evner å sette seg inn i de reelle utfordringene som Distrikts-Norge står overfor. Tidligere denne uka så vi konsekvensene av at departementet la om distribusjonen av lørdagsaviser. Mange lesere fikk ikke avisa. Samferdselsministeren beskrev det hele som en suksess.

Nå må ministeren på banen og klargjøre om det er slik han vil ha det. Han kan begynne med å ta første fly til Namsos – enn så lenge.


Widerøes rutetilbud endres fra 1. april 2017

Dropper kveldsflyet til Namsos

Widerøes rutetilbud i Namsos og Rørvik blir endret når de nye rutene trer i kraft 1. april. Mest dramatisk er det for Namsos lufthavn.