Det skal bygges for 2,2 milliarder kroner

Det foreligger per dato planer for næringsinvesteringer på rundt 2,2 milliarder kroner i Nærøy og Vikna. I tillegg kommer offentlige investeringer for flere hundre millioner.
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: På få dager i høst har oppdrettsnæringa alene presentert utbyggingsplaner for over en milliard kroner. Investeringsrekorden så langt står Nils Williksen AS for etter å ha lagt fram sitt planlagte utbyggingsprosjekt for 400 millioner kroner tirsdag.

Endelig kostnadsoverslag for SinkabergHansen AS sin nye laksefabrikk på Marøya foreligger ikke, det er bare antydet en kostnad på «flere hundre millioner kroner». Samme konsern konkretiserte imidlertid noen dager før kostnaden for sitt smoltanlegg på Svaberget til 150 millioner.

Store utleiebygg

Også planene til Midt-Norsk Havbruk AS om nytt smoltanlegg i Osan, Gravvik, til 200 millioner er gjort kjent gjennom NA.

I samme næringssektor foreligger planer om kunnskaps- og utviklingssenter for maritim-/marin næring på Rørvik. Her foreligger ingen tall ennå. Det er SS-Invest med Harry Bøe i spissen som planlegger prosjektet.

Kjente investeringskostnader er det i tillegg på næringsbygget Havnegata AS i Rørvik sentrum til 160 millioner kroner. De andre store næringsbyggene som reises eller planlegges i Rørvik sentrum er Leiasenteret AS og Kysthotellet Rørvik. Det største næringsbygget som planlegges på Kolvereid er Bakkalandet XO med Rema 1000 og leiligheter.

Boliger til 350 millioner

Vi har ikke lyktes å få oppdaterte tall på alle prosjektene, så noen summer er «kvalifisert gjetning. Kommunene har hjulpet oss med oversikt over planlagte og igangsatte prosjekt. Næringslivet i Nærøy og Vikna investerer samtidig kraftig i boligprosjekter for salg og utleie, nærmere 500 millioner kroner.

På boligsektoren er Norbolig AS den klart største aktøren med planlagt bygging av rundt 125 leiligheter for 350 millioner kroner de neste to-tre årene. Åtte boligprosjekt ligger på Rørvik og ett på Kolvereid.

TN Boligutvikling AS bygger flere prosjekt (31-32 millioner) og Engasvegen boligpark AS fire bygg på Rørvik. På Kolvereid skal BYN bygge to boligbygg.    

Store bygg i offentlig regi er blant annet skole Kolvereid (130 mill.) og helsehus Rørvik (140 mill,).